Tàn nhang là một khuyết tật nhỏ ngoài da, nó thường rải rác ở toàn bộ da trên cơ thể nhưng tập trung nhiều ở khuôn mặt. Tàn nhan liên quan chủ yếu tới sự tăng trưởng sắc tố ở lớp đáy và lớp trung bì, biểu hiện sự phản ứng của da với những tác nhân mà nó không thích ứng

Read More